top of page

Privatlivspolitik hos fotograf Mette Bersang

Dette website ejes af fotograf Mette Bersang, Odinsgade 20, 4, 2200 København N, mette.bersang@gmail.com

Freelancer ved Teknik & Design

Når du køber ydelser eller tager kontakt til mig lagrer jeg data om dig.

Fortegnelse over håndtering af personoplysninger

Jeg lagrer og anvender de almindeligste kategorier af personoplysninger f.eks. navn, adresse, e-mail og telefonnummer.

 

Kilder:

Direkte af dig via kontaktformular på hjemmesiden, Instagram eller Facebook.

Direkte af dig ved forespørgsel på foto-opgave via e-mail eller pr. tlf.

Direkte af dig i forbindelse med køb af produkter eller ydelser.

Behandlingsgrundlag:

Jeg er nødt til at lagre disse oplysninger af en eller flere af disse årsager:

  • Min legitime interesse i at markedsføre min virksomhed.

  • For at jeg kan opfylde en kontrakt, som du er part i.

  • For at jeg kan overholde en retlig forpligtelse, f.eks. i henhold til bogføringsloven.

 

Opbevaring:

I forbindelse med levering af mine produkter og tjenester vil jeg opbevare dine personoplysninger i op til 5 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning

Dine oplysninger gives videre til freelance-bureauet Teknik & Design, som laver kontrakt og regnskab på opgaven.

Du kan altid kontakte mig for at få oplyst, hvilke personoplysninger jeg ligger inde med om dig.

Hvis der er fejl i de oplysninger jeg har om dig, kan du altid bede om at få dem rettet, så jeg har de rigtige, ligesom du har ret til at få udleveret oplysningerne.

Ønsker du ikke længere, at jeg skal behandle dine personoplysninger og ønsker at få dem slettet, kan du også sende mig en anmodning herom.

Dette er også gældende, hvis du ønsker at trække et afgivet samtykke tilbage, som f.eks. kunne omhandle brug af dine billeder på min hjemmeside, som markedsføring af mit erhverv.

Hvis du ønsker at klage over min behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk

bottom of page